برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������ ���� (�������� ��������)


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

������ ���� (�������� ��������) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������ ���� (�������� ��������)   • مفهوم ������ ���� (�������� ��������)   • تعریف ������ ���� (�������� ��������)   • معرفی ������ ���� (�������� ��������)   • ������ ���� (�������� ��������) چیست   • ������ ���� (�������� ��������) یعنی چی   • ������ ���� (�������� ��������) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������ ���� �������� ��������

کلمه : ������ ���� (�������� ��������)
اشتباه تایپی : ������ ���� (�������� ��������)
عکس ������ ���� (�������� ��������) : در گوگل

آیا معنی ������ ���� (�������� ��������) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )