برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������ ���� (���������� ����������)


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

������ ���� (���������� ����������) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������ ���� (���������� ����������)   • مفهوم ������ ���� (���������� ����������)   • تعریف ������ ���� (���������� ����������)   • معرفی ������ ���� (���������� ����������)   • ������ ���� (���������� ����������) چیست   • ������ ���� (���������� ����������) یعنی چی   • ������ ���� (���������� ����������) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������ ���� ���������� ����������

کلمه : ������ ���� (���������� ����������)
اشتباه تایپی : ������ ���� (���������� ����������)
عکس ������ ���� (���������� ����������) : در گوگل

آیا معنی ������ ���� (���������� ����������) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )