برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������ ���� (������������)


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

������ ���� (������������) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������ ���� (������������)   • مفهوم ������ ���� (������������)   • تعریف ������ ���� (������������)   • معرفی ������ ���� (������������)   • ������ ���� (������������) چیست   • ������ ���� (������������) یعنی چی   • ������ ���� (������������) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������ ���� ������������

کلمه : ������ ���� (������������)
اشتباه تایپی : ������ ���� (������������)
عکس ������ ���� (������������) : در گوگل

آیا معنی ������ ���� (������������) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )