برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������ ���� ������ ����������


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

������ ���� ������ ���������� را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������ ���� ������ ����������   • مفهوم ������ ���� ������ ����������   • تعریف ������ ���� ������ ����������   • معرفی ������ ���� ������ ����������   • ������ ���� ������ ���������� چیست   • ������ ���� ������ ���������� یعنی چی   • ������ ���� ������ ���������� یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������ ���� ������ ����������

کلمه : ������ ���� ������ ����������
اشتباه تایپی : ������ ���� ������ ����������
عکس ������ ���� ������ ���������� : در گوگل

آیا معنی ������ ���� ������ ���������� مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )