برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������ �������� (������)


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

������ �������� (������) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������ �������� (������)   • مفهوم ������ �������� (������)   • تعریف ������ �������� (������)   • معرفی ������ �������� (������)   • ������ �������� (������) چیست   • ������ �������� (������) یعنی چی   • ������ �������� (������) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������ �������� ������

کلمه : ������ �������� (������)
اشتباه تایپی : ������ �������� (������)
عکس ������ �������� (������) : در گوگل

آیا معنی ������ �������� (������) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )