برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������ �������� ���� ������ ����������


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������ �������� ���� ������ ����������   • مفهوم ������ �������� ���� ������ ����������   • تعریف ������ �������� ���� ������ ����������   • معرفی ������ �������� ���� ������ ����������   • ������ �������� ���� ������ ���������� چیست   • ������ �������� ���� ������ ���������� یعنی چی   • ������ �������� ���� ������ ���������� یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������ �������� ���� ������ ����������

کلمه : ������ �������� ���� ������ ����������
اشتباه تایپی : ������ �������� ���� ������ ����������
عکس ������ �������� ���� ������ ���������� : در گوگل

آیا معنی ������ �������� ���� ������ ���������� مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )