برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������ �������� ���� ��������


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

������ �������� ���� �������� را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������ �������� ���� ��������   • مفهوم ������ �������� ���� ��������   • تعریف ������ �������� ���� ��������   • معرفی ������ �������� ���� ��������   • ������ �������� ���� �������� چیست   • ������ �������� ���� �������� یعنی چی   • ������ �������� ���� �������� یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������ �������� ���� ��������

کلمه : ������ �������� ���� ��������
اشتباه تایپی : ������ �������� ���� ��������
عکس ������ �������� ���� �������� : در گوگل

آیا معنی ������ �������� ���� �������� مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )