برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������ �������� ���� �����������������


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

������ �������� ���� ����������������� را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������ �������� ���� �����������������   • مفهوم ������ �������� ���� �����������������   • تعریف ������ �������� ���� �����������������   • معرفی ������ �������� ���� �����������������   • ������ �������� ���� ����������������� چیست   • ������ �������� ���� ����������������� یعنی چی   • ������ �������� ���� ����������������� یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������ �������� ���� �����������������

کلمه : ������ �������� ���� �����������������
اشتباه تایپی : ������ �������� ���� �����������������
عکس ������ �������� ���� ����������������� : در گوگل

آیا معنی ������ �������� ���� ����������������� مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )