برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������ �������� ���������� �� �������� ������ ������������


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������ �������� ���������� �� �������� ������ ������������   • مفهوم ������ �������� ���������� �� �������� ������ ������������   • تعریف ������ �������� ���������� �� �������� ������ ������������   • معرفی ������ �������� ���������� �� �������� ������ ������������   • ������ �������� ���������� �� �������� ������ ������������ چیست   • ������ �������� ���������� �� �������� ������ ������������ یعنی چی   • ������ �������� ���������� �� �������� ������ ������������ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������ �������� ���������� �� �������� ������ ������������

کلمه : ������ �������� ���������� �� �������� ������ ������������
اشتباه تایپی : ������ �������� ���������� �� �������� ������ ������������
عکس ������ �������� ���������� �� �������� ������ ������������ : در گوگل

آیا معنی ������ �������� ���������� �� �������� ������ ������������ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )