برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������ �������� ���������� ��������


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

������ �������� ���������� �������� را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������ �������� ���������� ��������   • مفهوم ������ �������� ���������� ��������   • تعریف ������ �������� ���������� ��������   • معرفی ������ �������� ���������� ��������   • ������ �������� ���������� �������� چیست   • ������ �������� ���������� �������� یعنی چی   • ������ �������� ���������� �������� یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������ �������� ���������� ��������

کلمه : ������ �������� ���������� ��������
اشتباه تایپی : ������ �������� ���������� ��������
عکس ������ �������� ���������� �������� : در گوگل

آیا معنی ������ �������� ���������� �������� مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )