برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������ ���������� ��


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

������ ���������� �� را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������ ���������� ��   • مفهوم ������ ���������� ��   • تعریف ������ ���������� ��   • معرفی ������ ���������� ��   • ������ ���������� �� چیست   • ������ ���������� �� یعنی چی   • ������ ���������� �� یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������ ���������� ��

کلمه : ������ ���������� ��
اشتباه تایپی : ������ ���������� ��
عکس ������ ���������� �� : در گوگل

آیا معنی ������ ���������� �� مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )