برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������ ���������� ����


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

������ ���������� ���� را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������ ���������� ����   • مفهوم ������ ���������� ����   • تعریف ������ ���������� ����   • معرفی ������ ���������� ����   • ������ ���������� ���� چیست   • ������ ���������� ���� یعنی چی   • ������ ���������� ���� یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������ ���������� ����

کلمه : ������ ���������� ����
اشتباه تایپی : ������ ���������� ����
عکس ������ ���������� ���� : در گوگل

آیا معنی ������ ���������� ���� مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )