برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������ ���������� �������� ���������� ����


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������ ���������� �������� ���������� ����   • مفهوم ������ ���������� �������� ���������� ����   • تعریف ������ ���������� �������� ���������� ����   • معرفی ������ ���������� �������� ���������� ����   • ������ ���������� �������� ���������� ���� چیست   • ������ ���������� �������� ���������� ���� یعنی چی   • ������ ���������� �������� ���������� ���� یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������ ���������� �������� ���������� ����

کلمه : ������ ���������� �������� ���������� ����
اشتباه تایپی : ������ ���������� �������� ���������� ����
عکس ������ ���������� �������� ���������� ���� : در گوگل

آیا معنی ������ ���������� �������� ���������� ���� مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )