برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������ ���������� ����������


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

������ ���������� ���������� را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������ ���������� ����������   • مفهوم ������ ���������� ����������   • تعریف ������ ���������� ����������   • معرفی ������ ���������� ����������   • ������ ���������� ���������� چیست   • ������ ���������� ���������� یعنی چی   • ������ ���������� ���������� یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������ ���������� ����������

کلمه : ������ ���������� ����������
اشتباه تایپی : ������ ���������� ����������
عکس ������ ���������� ���������� : در گوگل

آیا معنی ������ ���������� ���������� مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )