برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������ �������������� ���������� (������)


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

������ �������������� ���������� (������) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������ �������������� ���������� (������)   • مفهوم ������ �������������� ���������� (������)   • تعریف ������ �������������� ���������� (������)   • معرفی ������ �������������� ���������� (������)   • ������ �������������� ���������� (������) چیست   • ������ �������������� ���������� (������) یعنی چی   • ������ �������������� ���������� (������) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������ �������������� ���������� ������

کلمه : ������ �������������� ���������� (������)
اشتباه تایپی : ������ �������������� ���������� (������)
عکس ������ �������������� ���������� (������) : در گوگل

آیا معنی ������ �������������� ���������� (������) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )