برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������ ���������������� �������������� ���������������� ��������������


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������ ���������������� �������������� ���������������� ��������������   • مفهوم ������ ���������������� �������������� ���������������� ��������������   • تعریف ������ ���������������� �������������� ���������������� ��������������   • معرفی ������ ���������������� �������������� ���������������� ��������������   • ������ ���������������� �������������� ���������������� �������������� چیست   • ������ ���������������� �������������� ���������������� �������������� یعنی چی   • ������ ���������������� �������������� ���������������� �������������� یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������ ���������������� �������������� ���������������� ��������������

کلمه : ������ ���������������� �������������� ���������������� ��������������
اشتباه تایپی : ������ ���������������� �������������� ���������������� ��������������
عکس ������ ���������������� �������������� ���������������� �������������� : در گوگل

آیا معنی ������ ���������������� �������������� ���������������� �������������� مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )