برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

�������� ���� �������� ������ ������������ ���� ����������


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی �������� ���� �������� ������ ������������ ���� ����������   • مفهوم �������� ���� �������� ������ ������������ ���� ����������   • تعریف �������� ���� �������� ������ ������������ ���� ����������   • معرفی �������� ���� �������� ������ ������������ ���� ����������   • �������� ���� �������� ������ ������������ ���� ���������� چیست   • �������� ���� �������� ������ ������������ ���� ���������� یعنی چی   • �������� ���� �������� ������ ������������ ���� ���������� یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی �������� ���� �������� ������ ������������ ���� ����������

کلمه : �������� ���� �������� ������ ������������ ���� ����������
اشتباه تایپی : �������� ���� �������� ������ ������������ ���� ����������
عکس �������� ���� �������� ������ ������������ ���� ���������� : در گوگل

آیا معنی �������� ���� �������� ������ ������������ ���� ���������� مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )