برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

�������� ���� �������� ���������� (��������)


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی �������� ���� �������� ���������� (��������)   • مفهوم �������� ���� �������� ���������� (��������)   • تعریف �������� ���� �������� ���������� (��������)   • معرفی �������� ���� �������� ���������� (��������)   • �������� ���� �������� ���������� (��������) چیست   • �������� ���� �������� ���������� (��������) یعنی چی   • �������� ���� �������� ���������� (��������) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی �������� ���� �������� ���������� ��������

کلمه : �������� ���� �������� ���������� (��������)
اشتباه تایپی : �������� ���� �������� ���������� (��������)
عکس �������� ���� �������� ���������� (��������) : در گوگل

آیا معنی �������� ���� �������� ���������� (��������) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )