برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

�������� ������ ����


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

�������� ������ ���� را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی �������� ������ ����   • مفهوم �������� ������ ����   • تعریف �������� ������ ����   • معرفی �������� ������ ����   • �������� ������ ���� چیست   • �������� ������ ���� یعنی چی   • �������� ������ ���� یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی �������� ������ ����

کلمه : �������� ������ ����
اشتباه تایپی : �������� ������ ����
عکس �������� ������ ���� : در گوگل

آیا معنی �������� ������ ���� مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )