برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

�������� ������ ���� ����


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

�������� ������ ���� ���� را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی �������� ������ ���� ����   • مفهوم �������� ������ ���� ����   • تعریف �������� ������ ���� ����   • معرفی �������� ������ ���� ����   • �������� ������ ���� ���� چیست   • �������� ������ ���� ���� یعنی چی   • �������� ������ ���� ���� یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی �������� ������ ���� ����

کلمه : �������� ������ ���� ����
اشتباه تایپی : �������� ������ ���� ����
عکس �������� ������ ���� ���� : در گوگل

آیا معنی �������� ������ ���� ���� مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )