برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

�������� ������ ������ ������


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

�������� ������ ������ ������ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی �������� ������ ������ ������   • مفهوم �������� ������ ������ ������   • تعریف �������� ������ ������ ������   • معرفی �������� ������ ������ ������   • �������� ������ ������ ������ چیست   • �������� ������ ������ ������ یعنی چی   • �������� ������ ������ ������ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی �������� ������ ������ ������

کلمه : �������� ������ ������ ������
اشتباه تایپی : �������� ������ ������ ������
عکس �������� ������ ������ ������ : در گوگل

آیا معنی �������� ������ ������ ������ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )