برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

�������� �������� (�������� ��������������)


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

�������� �������� (�������� ��������������) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی �������� �������� (�������� ��������������)   • مفهوم �������� �������� (�������� ��������������)   • تعریف �������� �������� (�������� ��������������)   • معرفی �������� �������� (�������� ��������������)   • �������� �������� (�������� ��������������) چیست   • �������� �������� (�������� ��������������) یعنی چی   • �������� �������� (�������� ��������������) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی �������� �������� �������� ��������������

کلمه : �������� �������� (�������� ��������������)
اشتباه تایپی : �������� �������� (�������� ��������������)
عکس �������� �������� (�������� ��������������) : در گوگل

آیا معنی �������� �������� (�������� ��������������) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )