برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

�������� ���������� ����


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

�������� ���������� ���� را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی �������� ���������� ����   • مفهوم �������� ���������� ����   • تعریف �������� ���������� ����   • معرفی �������� ���������� ����   • �������� ���������� ���� چیست   • �������� ���������� ���� یعنی چی   • �������� ���������� ���� یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی �������� ���������� ����

کلمه : �������� ���������� ����
اشتباه تایپی : �������� ���������� ����
عکس �������� ���������� ���� : در گوگل

آیا معنی �������� ���������� ���� مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )