برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

�������� ���������� ���� ������


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

�������� ���������� ���� ������ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی �������� ���������� ���� ������   • مفهوم �������� ���������� ���� ������   • تعریف �������� ���������� ���� ������   • معرفی �������� ���������� ���� ������   • �������� ���������� ���� ������ چیست   • �������� ���������� ���� ������ یعنی چی   • �������� ���������� ���� ������ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی �������� ���������� ���� ������

کلمه : �������� ���������� ���� ������
اشتباه تایپی : �������� ���������� ���� ������
عکس �������� ���������� ���� ������ : در گوگل

آیا معنی �������� ���������� ���� ������ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )