برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

�������� ���������� �������� ������


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

�������� ���������� �������� ������ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی �������� ���������� �������� ������   • مفهوم �������� ���������� �������� ������   • تعریف �������� ���������� �������� ������   • معرفی �������� ���������� �������� ������   • �������� ���������� �������� ������ چیست   • �������� ���������� �������� ������ یعنی چی   • �������� ���������� �������� ������ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی �������� ���������� �������� ������

کلمه : �������� ���������� �������� ������
اشتباه تایپی : �������� ���������� �������� ������
عکس �������� ���������� �������� ������ : در گوگل

آیا معنی �������� ���������� �������� ������ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )