برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

�������� ���������� ���������� (�������������������)


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

�������� ���������� ���������� (�������������������) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی �������� ���������� ���������� (�������������������)   • مفهوم �������� ���������� ���������� (�������������������)   • تعریف �������� ���������� ���������� (�������������������)   • معرفی �������� ���������� ���������� (�������������������)   • �������� ���������� ���������� (�������������������) چیست   • �������� ���������� ���������� (�������������������) یعنی چی   • �������� ���������� ���������� (�������������������) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی �������� ���������� ���������� �������������������

کلمه : �������� ���������� ���������� (�������������������)
اشتباه تایپی : �������� ���������� ���������� (�������������������)
عکس �������� ���������� ���������� (�������������������) : در گوگل

آیا معنی �������� ���������� ���������� (�������������������) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )