برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

�������� ���������� ������������ ����������������


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

�������� ���������� ������������ ���������������� را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی �������� ���������� ������������ ����������������   • مفهوم �������� ���������� ������������ ����������������   • تعریف �������� ���������� ������������ ����������������   • معرفی �������� ���������� ������������ ����������������   • �������� ���������� ������������ ���������������� چیست   • �������� ���������� ������������ ���������������� یعنی چی   • �������� ���������� ������������ ���������������� یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی �������� ���������� ������������ ����������������

کلمه : �������� ���������� ������������ ����������������
اشتباه تایپی : �������� ���������� ������������ ����������������
عکس �������� ���������� ������������ ���������������� : در گوگل

آیا معنی �������� ���������� ������������ ���������������� مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )