برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

���������� ������������������ ������������ (�������� ����) ���� ������ ����


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ���������� ������������������ ������������ (�������� ����) ���� ������ ����   • مفهوم ���������� ������������������ ������������ (�������� ����) ���� ������ ����   • تعریف ���������� ������������������ ������������ (�������� ����) ���� ������ ����   • معرفی ���������� ������������������ ������������ (�������� ����) ���� ������ ����   • ���������� ������������������ ������������ (�������� ����) ���� ������ ���� چیست   • ���������� ������������������ ������������ (�������� ����) ���� ������ ���� یعنی چی   • ���������� ������������������ ������������ (�������� ����) ���� ������ ���� یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ���������� ������������������ ������������ �������� ���� ���� ������ ����

کلمه : ���������� ������������������ ������������ (�������� ����) ���� ������ ����
اشتباه تایپی : ���������� ������������������ ������������ (�������� ����) ���� ������ ����
عکس ���������� ������������������ ������������ (�������� ����) ���� ������ ���� : در گوگل

آیا معنی ���������� ������������������ ������������ (�������� ����) ���� ������ ���� مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )