برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������������ �������� ����


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

������������ �������� ���� را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������������ �������� ����   • مفهوم ������������ �������� ����   • تعریف ������������ �������� ����   • معرفی ������������ �������� ����   • ������������ �������� ���� چیست   • ������������ �������� ���� یعنی چی   • ������������ �������� ���� یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������������ �������� ����

کلمه : ������������ �������� ����
اشتباه تایپی : ������������ �������� ����
عکس ������������ �������� ���� : در گوگل

آیا معنی ������������ �������� ���� مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )