برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������������ ���������� ���� ������


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

������������ ���������� ���� ������ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������������ ���������� ���� ������   • مفهوم ������������ ���������� ���� ������   • تعریف ������������ ���������� ���� ������   • معرفی ������������ ���������� ���� ������   • ������������ ���������� ���� ������ چیست   • ������������ ���������� ���� ������ یعنی چی   • ������������ ���������� ���� ������ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������������ ���������� ���� ������

کلمه : ������������ ���������� ���� ������
اشتباه تایپی : ������������ ���������� ���� ������
عکس ������������ ���������� ���� ������ : در گوگل

آیا معنی ������������ ���������� ���� ������ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )