برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������������ ���������� ����������


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

������������ ���������� ���������� را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������������ ���������� ����������   • مفهوم ������������ ���������� ����������   • تعریف ������������ ���������� ����������   • معرفی ������������ ���������� ����������   • ������������ ���������� ���������� چیست   • ������������ ���������� ���������� یعنی چی   • ������������ ���������� ���������� یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������������ ���������� ����������

کلمه : ������������ ���������� ����������
اشتباه تایپی : ������������ ���������� ����������
عکس ������������ ���������� ���������� : در گوگل

آیا معنی ������������ ���������� ���������� مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )