برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������������ ������������ (�������� ��������)


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

������������ ������������ (�������� ��������) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������������ ������������ (�������� ��������)   • مفهوم ������������ ������������ (�������� ��������)   • تعریف ������������ ������������ (�������� ��������)   • معرفی ������������ ������������ (�������� ��������)   • ������������ ������������ (�������� ��������) چیست   • ������������ ������������ (�������� ��������) یعنی چی   • ������������ ������������ (�������� ��������) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������������ ������������ �������� ��������

کلمه : ������������ ������������ (�������� ��������)
اشتباه تایپی : ������������ ������������ (�������� ��������)
عکس ������������ ������������ (�������� ��������) : در گوگل

آیا معنی ������������ ������������ (�������� ��������) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )