برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

������������ ������������ �������������� �� ����������


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ������������ ������������ �������������� �� ����������   • مفهوم ������������ ������������ �������������� �� ����������   • تعریف ������������ ������������ �������������� �� ����������   • معرفی ������������ ������������ �������������� �� ����������   • ������������ ������������ �������������� �� ���������� چیست   • ������������ ������������ �������������� �� ���������� یعنی چی   • ������������ ������������ �������������� �� ���������� یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ������������ ������������ �������������� �� ����������

کلمه : ������������ ������������ �������������� �� ����������
اشتباه تایپی : ������������ ������������ �������������� �� ����������
عکس ������������ ������������ �������������� �� ���������� : در گوگل

آیا معنی ������������ ������������ �������������� �� ���������� مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )