برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

�������������� ������������������ ������ ����


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

�������������� ������������������ ������ ���� را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی �������������� ������������������ ������ ����   • مفهوم �������������� ������������������ ������ ����   • تعریف �������������� ������������������ ������ ����   • معرفی �������������� ������������������ ������ ����   • �������������� ������������������ ������ ���� چیست   • �������������� ������������������ ������ ���� یعنی چی   • �������������� ������������������ ������ ���� یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی �������������� ������������������ ������ ����

کلمه : �������������� ������������������ ������ ����
اشتباه تایپی : �������������� ������������������ ������ ����
عکس �������������� ������������������ ������ ���� : در گوگل

آیا معنی �������������� ������������������ ������ ���� مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )