۱۰ ژانویه

شبکه مترجمین ایران

دانشنامه عمومی

۱۰ ژانویه در تقویم گرگوری، دهمین روز سال است. ۳۵۵ روز (در سال های کبیسه ۳۵۶روز) تا پایان سال باقی است.
۱۷۳۲ - عهدنامه احمد پاشا میان ایران و عثمانی منعقد شد.
۱۹۵۰ - تهران - رادیو ایران پخش برنامه های خود را از میدان ارگ شروع می کند شبکه رادیویی تا اصفهان و مشهد را می پوشاند.
۱۹۶۶ - تهران – خانواده سلطنتی به کاخ نیاوران نقل مکان می کند. بنای کاخ ساده است و در میان پارک در بلندیهای تهران جای دارد. این کاخ به هزینه دولت بنا شده و متعلق به دولت است.
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

نقل قول ها

نقل قول های روز از سال های پیش:
• انتخاب شده توسط: Amouzandeh

ارتباط محتوایی

دانشنامه عمومی۱۰ ژانویه در تقویم گرگوری، دهمین روز سال است. ۳۵۵ روز ( در سال های کبیسه ۳۵۶روز ) تا پایان سال باقی ا ...
معنی ۱۰ ژانویه، مفهوم ۱۰ ژانویه، تعریف ۱۰ ژانویه، معرفی ۱۰ ژانویه، ۱۰ ژانویه چیست، ۱۰ ژانویه یعنی چی، ۱۰ ژانویه یعنی چه، تقویم گرگوری، دیوانه، ویلیام شکسپیر، سعدی، دوستی، کودکان:کودک، ۱۷۳۲:۱۷۳۲ (میلادی)، ۱۹۵۰:۱۹۵۰ (میلادی)، ۱۹۶۶:۱۹۶۶ (میلادی)، ۱۱۰۲:۱۱۰۲ (میلادی)، طلائع بن رزیک، وزیر، فاطمی:فاطمیان، شاعر، عربی، مصری:مردم مصر، ۱۸۸۳:۱۸۸۳ (میلادی)، آلکسیی نیکالایویچ تالستوی، رمان نویس، روس، ۱۹۴۵:۱۹۴۵ (میلادی)، ۱۹۳۸:۱۹۳۸ (میلادی)، دونالد کنوت، ۹۷۶:۹۷۶ (میلادی)، ژان یکم:ژان یکم (امپراتور بیزانس)، بیزانس، ۹۲۵:۹۲۵ (میلادی)، ۱۲۴۸:۱۲۴۸ (میلادی)، ابوشامه مقدسی، قاری، فقیه، تاریخ نگار، نویسنده، شامی:مردم سوریه، ۱۸۵۲:۱۸۵۲ (میلادی)، امیرکبیر، حمام فین، کاشان، ناصرالدین شاه قاجار:ناصرالدین شاه،
برچسب ها: دانشنامه عمومی، دانشنامه عمومی با حرف ۱، نقل قول ها، نقل قول ها با حرف ۱، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ۱
کلمه: ۱۰ ژانویه
کلمه بعدی: ۱۰ ژوئن
اشتباه تایپی: ۱۰ Chk,di
عکس ۱۰ ژانویه : در گوگل
معنی ۱۰ ژانویه

معنی یا پیشنهاد شما