برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1395 100 1

یک گره

معنی یک گره در لغت نامه دهخدا

یک گره. [ ی َ / ی ِ گ ِ رِه ْ ] (ص مرکب )کنایه از موافق و مثل و مانند هم و متفق باشد. (آنندراج ) (برهان ) (ناظم الاطباء). یک رای. یکدل. یک زبان.

معنی یک گره به فارسی

یک گره
کنایه از موافق و مثل و مانند هم و متفق باشد رای

معنی یک گره در فرهنگ معین

یک گره
( ~. گِ رِ) (ص مر.) هم پیمان ، متحد.

معنی یک گره در فرهنگ فارسی عمید

یک گره
متحد، متفق، هم عهد، هم پیمان.

یک گره را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• یک مایل چند متر است   • فرمول تبدیل نات به متر بر ثانیه   • تبدیل نات به کیلومتر بر ساعت   • بیشترین اختراعات جهان به نام کیست   • هر نات چند متر بر ثانیه است   • سریعترین کشتی جهان   • مایل دریایی   • واحد شمارش نان   • معنی یک گره   • مفهوم یک گره   • تعریف یک گره   • معرفی یک گره   • یک گره چیست   • یک گره یعنی چی   • یک گره یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی یک گره
کلمه : یک گره
اشتباه تایپی : d; 'vi
عکس یک گره : در گوگل

آیا معنی یک گره مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )