برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

یوگا نیدرا

یوگا نیدرا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
یوگا نیدرا Yoga Nidra - بمعنی خواب یوگایی. حالتی از پابرجا ماندن آگاهی در حین خواب عمیق. این امر بواسطۀ تکنیک های ویژه ای میتواند پرورش یابد. همچنین حالتی است که بنحوی طبیعی با پیشرفت فرد در تمارین روزانه یوگا بپا می خیزد. این حالت را در مراتب پیشرفته، توریا (حالت چهارم) و یا شهود نام نهاده اند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی یوگا نیدرا   • مفهوم یوگا نیدرا   • تعریف یوگا نیدرا   • معرفی یوگا نیدرا   • یوگا نیدرا چیست   • یوگا نیدرا یعنی چی   • یوگا نیدرا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی یوگا نیدرا
کلمه : یوگا نیدرا
اشتباه تایپی : d,'h kdnvh
عکس یوگا نیدرا : در گوگل

آیا معنی یوگا نیدرا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )