برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1450 100 1

یزید بن مفرغ

معنی یزید بن مفرغ به فارسی

یزید بن مفرغ
شاعر معروف عرب که در آغاز عهد اموی در ایران میزیست و در خوزستان بدختری تعلق خاطر یافت . وی عباده بن زیاد برادر عبیدا... بن زیاد را هجو گفت و در نتیجه مورد خشم عبیدا... قرار گرفت و مدتی در بصره محبوس بود. روزی عبیدا... فرمان داد او را با خوک و گربهای به یک ریسمان بسته و در شهر بصره گردانیدند و چند کودک پارسی زبان دنبال او راه افتادند و میگفتند (( این چیست )) این چیست ? یزید درپاسخ آنان میگفت : آب است و نبیذ است عصارات زبیب است سمیه روسپپذ است ( سمیه مادر زیاد ابن ابیه بود ).

یزید بن مفرغ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی یزید بن مفرغ   • مفهوم یزید بن مفرغ   • تعریف یزید بن مفرغ   • معرفی یزید بن مفرغ   • یزید بن مفرغ چیست   • یزید بن مفرغ یعنی چی   • یزید بن مفرغ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی یزید بن مفرغ
کلمه : یزید بن مفرغ
اشتباه تایپی : dcdn fk ltvy
عکس یزید بن مفرغ : در گوگل

آیا معنی یزید بن مفرغ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران