برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1460 100 1

یزدان شناس

/yazdAnSenAs/

معنی یزدان شناس در لغت نامه دهخدا

یزدان شناس. [ ی َ ش ِ ] (نف مرکب ) خداشناس. موحد. که خدا را بشناسد. (یادداشت مؤلف ) :
چنین گفت از آن پس که یزدان سپاس
که هستم چنین پاک و یزدان شناس.
فردوسی.
همه یکدلانند و یزدان شناس
به نیکی ندارند از بد هراس.
فردوسی.
ز یزدان شناسید یکسر سپاس
مباشیدجز شاد و یزدان شناس.
فردوسی.
چنین داد پاسخ که ای ناسپاس
نگوید چنین مرد یزدان شناس.
فردوسی.
ز شه دین پذیرفت و با دین سپاس
کزان گمرهی گشت یزدان شناس.
نظامی.
به الهام یزدان ز روی قیاس
در احوال خود گشته یزدان شناس.
نظامی.
به آگاهی مرد یزدان شناس
به ترسایی عقل صاحب قیاس.
نظامی.
و رجوع به یزدان و یزدان پرست شود.

معنی یزدان شناس به فارسی

یزدان شناس
خدا شناس موحد

یزدان شناس را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی یزدان شناس   • مفهوم یزدان شناس   • تعریف یزدان شناس   • معرفی یزدان شناس   • یزدان شناس چیست   • یزدان شناس یعنی چی   • یزدان شناس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی یزدان شناس
کلمه : یزدان شناس
اشتباه تایپی : dcnhk akhs
آوا : yazdAnSenAs
نقش : اسم
عکس یزدان شناس : در گوگل

آیا معنی یزدان شناس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران