برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1398 100 1

یرغو


مترادف یرغو: استنطاق، بازپرسی، سیاست

معنی یرغو در لغت نامه دهخدا

یرغو. [ ی َ ] (ترکی / مغولی ، اِ) شاخی میان تهی که آن را مانند نفیر نوازند. (یادداشت مؤلف ) : رنگی عجم صوفی قلندری بوده که قریب سیصد قلندر با اومی بوده اند و بارها با حاکم شهر یاغی شده و بر بالای بام لنگر رفته یرغو کشیده اند و دیگر به تسلی و تدارک او را به صلاح آورده اند. (مزارات کرمان صص 59 - 60). || در تداول مردم خوارزم ، نزاع. خصومت. (یادداشت مؤلف ). خصومت و ستیزگی و مناقشه و نزاع. (ناظم الاطباء). || حکومت. قضا. داوری. قضاوت. ترافع. یارغو. محاکمه. (یادداشت مؤلف ). به مغولی به معنی عدلیه و استنطاق و مرافعه ٔ مدعی و مدعی علیه و قانون است. (از حاشیه ٔ قزوینی بر دیوان حافظ ص 205). لغت مغولی است به معنی مرافعه و دادخواهی. (از حاشیه ٔ شادروان فروزانفر بر فیه مافیه ص 284) :
بر من که شدم ایل غمت جور مکن بیش
ورنه من و یرغوی الغخان ممالک.
وصاف الحضرة.
- یرغو بردن ؛ داوری بردن :
گر بیوفایی کردمی یرغو به قاآن بردمی
کان کافر اعدا می کشد وین سنگدل احباب را.
سعدی.
به حکم چشم ترک او نهادم سر چو دانستم
که سر بیرون نشایدبرد از یرغوی این ترکان.
اوحدی.
- یرغو پرسیدن ؛ بازپرسی کردن. به خصومت و داوری رسیدگی نمودن : خواندمیر ذیل حالات پسران یافث بن نوح آرد: روس (پسر یافث ) بغایت بی آزرم بود و رسم یرغو پرسیدن اختراع کرد. (حبیب السیر جزو اول ج 3 ص 3). چون ملک فخرالدین بپرسیدن یرغوی ایشان پرداخت همه انکار کردند. (رجال حبیب السیر ص 54).
- به یرغو رفتن ؛ به داوری رفتن :
به یرغو می توان رفتن ز دست او ولی ترسم
وفای او بنگذارد که در یرغو سخن گویم.
اوحدی.
- به یرغو کشیدن کسی را ؛ به محاکمه کشیدن او :
به یرغو کشیدی گنه کار را
سرش ساختی افسر دار را.
؟ (تاریخ غازانی ص 5).
|| محکمه. دادگاه. (یادداشت مؤلف ).لفظ مغولی است به معنی مرافعه و دادخواهی. (حاشیه ٔ فیه مافیه ) : تتاران نیز حشر را مقرند و می گویند یرغویی خواهد بودن. فرمود که دروغ می گویند می خواهند که خود را با مسلمانان مشارک کنند که یعنی ما نیز می دانیم و مقریم. (فیه مافیه ص ...

معنی یرغو به فارسی

یرغو
۱ - عوارضی که برای رسیدگی بجرایم گرفته میشد (ایلخانان ) . ۲- سیاست . ۳- بازرسی مجلس محاکمه .

معنی یرغو در فرهنگ معین

یرغو
(یَ) [ تر. ] (اِ.) ۱ - عوارضی که برای رسیدگی به جرایم گرفته می شد (ایلخانان ). ۲ - سیاست . ۳ - بازرسی ، مجلس محاکمه .

معنی یرغو در فرهنگ فارسی عمید

یرغو
= یارغو

یرغو را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا
یَرغو-واژه ترکی
دادگاه!
محمد علی کاظمی فر
مجلس محاکمه بزرگان مغول
مهسا امینی
-عدلیه
یارغوچی: قاضی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی یرغو   • مفهوم یرغو   • تعریف یرغو   • معرفی یرغو   • یرغو چیست   • یرغو یعنی چی   • یرغو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی یرغو
کلمه : یرغو
اشتباه تایپی : dvy,
عکس یرغو : در گوگل

آیا معنی یرغو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )