یاری دهنده

/yAridahande/
شبکه مترجمین ایران

لغت نامه دهخدا

یاری دهنده. [ دَ هََ دَ / دِ ] ( نف مرکب ) یاریگر. معین. ناصر. نصیر. یاری ده : این نوشته ای است از جانب بنده خدا زاده بنده خدا ابوجعفر امام قائم بامراﷲ امیرالمؤمنین به سوی یاری دهنده دین. ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 306 ). گفت مرا یاری دهنده خداست. ( قصص الانبیاء ص 33 ).

فرهنگ فارسی

(صفت ) ۱- کمک دهنده.۲- توانایی بخشنده .

جدول کلمات

ممد

ارتباط محتوایی

لغت نامه دهخدایاری دهنده. [ دَ هََ دَ / دِ ] ( نف مرکب ) یاریگر. معین. ناصر. نصیر. یاری ده : این نوشته ای است از ج ...فرهنگ فارسی(صفت ) ۱- کمک دهنده.۲- توانایی بخشنده .حل جدولممد
معنی یاری دهنده، مفهوم یاری دهنده، تعریف یاری دهنده، معرفی یاری دهنده، یاری دهنده چیست، یاری دهنده یعنی چی، یاری دهنده یعنی چه، ، معنی یاری دهنده در جدول، معنی منگوله شرابه، یاری دهنده درحل جدول، معنی یاری کننده در جدول، ریاست در جدول، محسوب در جدول، محسوب در حل جدول، همسایه روسیه در جدول
برچسب ها: لغت نامه دهخدا، لغت نامه دهخدا با حرف ی، فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف ی، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ی
کلمه: یاری دهنده
کلمه بعدی: یاری رانتانن
اشتباه تایپی: dhvd nikni
آوا: /yAridahande/
نقش: صفت
عکس یاری دهنده : در گوگل
معنی یاری دهنده

پیشنهاد کاربران

ناجی
ناصر
مددکار
انصار
ممد
یاور
یاریگر. معین. ناصر. نصیر. یاری ده، یاور، ممد، یاررس، امدادگر
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما