برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1638 100 1
شبکه مترجمین ایران

یاری دادن

معنی یاری دادن در لغت نامه دهخدا

یاری دادن. [ دَ ] (مص مرکب ) مدد کردن. همدستی کردن. همراهی کردن. مدد رسانیدن. در منتهی الارب کلمات زیر به «یاری دادن » معنی شده است : نصر، اعانت ، ولایت ، امداد، اسعاد، حمایت ، حمیة، حموة، معاونت ، حباء، عضد، محابات ، اعداء، رفد، انجاد، تعزیر، نصور، مد، ملا، اکناف ، اجلاف :
ترا قیصر از گنج یاری دهد
هم از لشکرت کامکاری دهد.
فردوسی.
در این رزم یاری ده ای بی نیاز
که بیچاره ماییم و تو چاره ساز.
فردوسی.
پیش شیر تنها رفتی و نگذاشتی که کسی... وی را یاری دادندی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 120). هر یاری که خیلتاش را بباید داد بدهد تا بموقع رضا باشد. (تاریخ بیهقی ). والی هرات وی را به حشم و مردم یاری داد. (تاریخ بیهقی ص 115). امید کرده بود خداوند که ملک هنوز یکرویه نشده بود که چون لشکر فرستد یا پسری که یاری دهد او را ولایتی دهد. (تاریخ بیهقی ص 343). خصمان نیز کارهای خویش می سازند و یاری دادند پورتکین را به مردم تا چند جنگ قوی کرد با پسران علی تکین و ایشان را بزد. (تاریخ بیهقی ص 608). استادم پیش سلطان نیک یاری داد و آزاری که بود میان وی و وزیر برداشت تا آن کار راست ایستاد. (تاریخ بیهقی ص 576).
مده یاری نادان تاتوانی
که تا در رنج نادانان نمانی.
ناصرخسرو.
مرا در پیرهن دیوی منافق بود و گردنکش
و لیکن عقل یاری داد تا کردم مسلمانش.
ناصرخسرو.
یاری ندهد ترا براین دیو
جز طاعت وحب آل یاسین.
ناصرخسرو.
مر خرد را به علم یاری ده
که خرد علم را خریدار است.
ناصرخسرو.
چو تیغ علی داد یاری قرآن
علی بود بیشک معین محمد.
ناصرخسرو.
ز بهر چه تا تن بدنیاو دین در
دهد جان و دل را رهی وار یاری.
ناصرخسرو.
گفت زنگیان را کجا رها کردید گفتند شاها [ به دریا ] ایشان فردا شب برسند اگر باد یاری دهد. (اسکندرنامه ، نسخه ٔ سعید نفیسی ). پریان درآمدند و او را خفته برگرفتند و اراقیت با ایشان یاری داد و ببردند [ اسکندر را ]. (اسکندرنامه ، نسخه ٔ سعید نفیسی ). گفتند ما ترا خدمت کنیم و یاری دهیم بر دشمنان. (قصص الانبیاء ص 33). و اهل مکه را بخواند که چنین خوابی دیده ام مرا یار ...

معنی یاری دادن به فارسی

یاری دادن
( مصدر) ۱- کمک کردن. ۲- توانایی دادن .

معنی یاری دادن در فرهنگ معین

یاری دادن
(دَ) (مص ل .) ۱ - کمک کردن . ۲ - توانایی دادن .

یاری دادن در جدول کلمات

یاری دادن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی یاری دادن   • مفهوم یاری دادن   • تعریف یاری دادن   • معرفی یاری دادن   • یاری دادن چیست   • یاری دادن یعنی چی   • یاری دادن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی یاری دادن

کلمه : یاری دادن
اشتباه تایپی : dhvd nhnk
عکس یاری دادن : در گوگل

آیا معنی یاری دادن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )