برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1614 100 1
شبکه مترجمین ایران

یاخته

/yAxte/

مترادف یاخته: سلول، آخته، آموخته، پرورده

معنی یاخته در لغت نامه دهخدا

یاخته. [ ت َ / ت ِ ] (ن مف ) آخته. به معنی بیرون کشیده باشد اعم از آنکه شمشیر و تیغ را از غلاف بیرون کشیده باشند یا چیزی دیگر را از جای خود. (برهان ) برکشیده.(جهانگیری ). بیرون کشیده. (ناظم الاطباء). || پرورده و آموخته. (ناظم الاطباء). || (اِ) حجره. خانه. (برهان ). حجره. (جهانگیری ) (ناظم الاطباء). || خمره. (برهان ) (جهانگیری ) (ناظم الاطباء). || شبیه و نظیر و مانند. (برهان ). مانند. (جهانگیری ). شبیه و نظیر. (ناظم الاطباء). || شراب. (ناظم الاطباء). || سلول . (از واژه های فرهنگستان ). کوچکترین واحد زنده ٔ بدن موجودات زنده که دارای دو قسمت مهم سیتوپلاسم و هسته می باشد. و رجوع به سلول شود.

معنی یاخته به فارسی

یاخته
سلول، جرثومه
( اسم ) ۱- بیرون کشیده . ۲- پروده آموخته . ۳- ( اسم ) کوچکترین واحد زند. بدن موجودات زنده است که دارای دو قسمت مهم سیتوپلاسم و هسته میباشد. یاخته ها در حقیقت کوچکترین قسمت ساختمانی موجود زنده هستند که دارای تمام خواص و تظاهرات حیاتی میباشند. الف - سیتوپلاسم - که قسمت خارجی یاخته است وحول هسته رافراگرفته ماده ایست پروتیدی و سیال و قابل ارتجاع وانقباض و لزج وغیرقابل اختلط با آب و شبیه بمواد کلوئیدی است وتحت اثر گرما و الکل و غیره قابل انعقاد میباشد سیتوپلاسم دارای موادمختلف از قبیل آب و کمی املاح معدنی و مواد گلوسیدی و لیپیدی و پروتیدی استمواد پروتیدی در سیتوپلاسم بصورت آلبومین وبا گلبولین استدرسیتوپلاسم برخی دانه ها یا میله هایی دیده میشود بنام میتوکندری که در طرز عمل سلولهای مختلف دارای اهمیت زیادی میباشند(خصوصا درسلولهای ترشح کننده مثل غدد بزاقی و لوزالمعده و غیره ) علاوه بر این درسیتوپلاسم دانه های دیگری دیده میشو که سلول برای تغذی. خودازخارج جذب کرده یا این مواد را برای دفع حاضر کرده است این دانه ها را بنام کلی آنکلاوها نامند و همچنین در سیتوپلاسم حبابچه هایی دیده میشود که موسوم به واکوئول است در این واکوئول ها مواد ذخیره ای ورنگی و دیاستازها وگاهی املاح مختلفه دیده میشوند ب - هسته - درون سیتوپلاسم قرار گرفته ودارای واکنش اسیدی است و بارنگهای قلیایی رنگ آمیزی میشود در داخل هسته شیره ای بنام شیر. هسته وجود دارد و بعلاوه دارای رشته هایی شبکه مانند موسوم به رشت. لینیین میباشد که رنگ نمیگیرد وهمچنین رشته های دیگری بنام کرماتین دارد که رنگ های قلیایی را جذب میکند این رشته های کروماتین در موقع تقسیم غیر مستقیم بصورت رشته های کوتاه موسوم به کروموزوم درمی آیند درداخل هسته یک یا دودان. کوچک موسوم به نوکلئول ( هستک ) وجوددارد وبعلاوه غشایی از خارج هسته رافرا گرفته است که مانع اختلاط شیر. هسته باسیتوپلاسم میشود در داخل سیتوپلاسم نزدیک هسته جسم کوچکی بنام سانتروزوم وجود دارد که عمل مهم درتقسیم و نمو یاخته دارد دور سانتروزوم را کره ای بنام کر. هادی احاطه کرده و در اطراف کر. هادی خطوط شعاعی بنام آستر دیده میشود هست. عنصراصلی حیات و بقائ زندگی است و قطعه ای از یاخته که بدون هسته باشد از بین میرود در توارث نیز ه ...

معنی یاخته در فرهنگ معین

یاخته
(تِ) ۱ - (ص مف .) آخته ، بیرون کشیده . ۲ - (اِ.) سلول ، سلول بدن موجودات زنده که دارای دو قسمت مهم سیتوپلاسم و هسته می باشد. یاخته ها در حقیقت کوچکترین قسمت ساختمانی موجود زنده هستند که دارای تمام خواص و تظاهرات حیاتی می باشند.
(تَ. تِ) (اِمر.) موجود زندة تک سلولی .

معنی یاخته در فرهنگ فارسی عمید

یاخته
کوچک ترین واحد زندۀ تشکیل دهندۀ اندام های موجود زنده، سلول.
جانوری که بدنش از یک سلول تشکیل یافته، تک سلولی، پروتوزوئر، آمیب.

یاخته در دانشنامه ویکی پدیا

یاخته
یاخته یا سلول واحد بنیادین ساختاری و کارکردی همه اندامگان ها (ارگانیسم های موجودات زنده) است. یاخته به زبان ساده تر واحد ساختار و عمل در جانداران است. در هر بخشی از بدن که عملی انجام می شود در اصل توسط یاخته های آن بخش انجام می شود.
نظریهٔ یاخته که در سدهٔ پانزدهم میلادی پدید آمد می گوید که همه اندامگان ها از یک یا چند یاخته تشکیل شده اند، همه یاخته ها از یاخته های پیشین پدید می آیند، همه کارکردهای زیستی یک سازواره در درون یاخته ها انجام می گیرند و اینکه یاخته ها شامل اطلاعات وراثتی لازم برای سامان دادن به کارکرد یاخته و انتقال اطلاعات به نسل های آینده یاخته ها هستند. یاخته های بدن موجودات پریاخته ای در برخی بافتها مانند پوست با پیوندهای میان یاخته ای به هم متصل می شوند.
اندامک های یاخته جانوری: (۱) هستک (۲) هسته (۳) ریبوزوم (رناتن) (۴) ریزکیسه (۵) شبکه آندوپلاسمی زبر یا خشن (۶) دستگاه گلژی (۷) چارچوب یاخته (۸) شبکه آندوپلاسمیک نرم (۹) میتوکندری (۱۰) واکوئل (۱۱) سیتوپلاسم (درون یاخته) (۱۲) لیزوزوم (۱۳) سانتریول(۱۴)لیزوزوم
به اجزای سیتوپلاسم (درون یاخته) یوکاریوتها (یاخته های هسته دار)، اندامک گفته می شود که معمولاً عبارتند از: ، هسته یاخته، هستک، ریبوزوم (رناتن)، ریزکیسه، شبکه آندوپلاسمی خشن، شبکه آندوپلاسمی نرم، دستگاه گلژی، میتوکندری (راکیزه)، واکوئل، لیزوزوم، سانتریول، کلروپلاست، چارچوب یاخته شامل ریزرشته ها و ریزلوله ها و … به همراه پوسته یاخته
یاخته های استوانه ای نوعی از یاخته های گیرندهٔ نور هستند که در انتهای چشم و در شبکیه قرار دارند. این یاخته ها همراه با یاخته های مخروطی جریان الکترومغناطیسی نور خورشید را به پیام عصبی تبدیل کرده و از طریق عصب بینایی به لوب پس سری مغز منتقل می کنند.
یاخته های استوانه ای بیشتر در نور ضعیف تحریک می شوند و به مغز توانایی دیدن در تاریکی را می دهند و آسیب به آن موجب بیماری شب کوری می شود.این یاخته ها به رنگ ها حساسیت نشان نمی دهند؛ به همین دلیل بینایی در تاریکی به رنگ سیاه، سفید و طیفی از خاکستری است. یاخته های استوانه ای همچنین در ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

یاخته در دانشنامه آزاد پارسی

یاخْته (cell)
یاخْته
(یا: سِلّول) در زیست شناسی، واحد ساختاری اصلی حیات. یاخته کوچک ترین واحدی است که قادر است مستقلاً زیست کند و براثر تکثیر موجوداتی شبیه خود را به وجود آورد. همۀ موجودات زنده، به جز ویروس ها، از یک یاخته یا بیشتر ساخته شده اند. موجودات تک یاخته ای، مانند باکتری ها، پیش زیان، و سایر موجودات ذره بینی، را تک یاخته می نامند. به جانوران و گیاهان، که از یاخته های زیادی ساخته شده اند، موجودات چندیاخته ای یا پُرسلولی می گویند. هریک از موجودات زندۀ بسیار پیچیده مانند انسان مرکب از میلیاردها یاخته اند که برای اعمال ویژه سازگاری یافته اند؛ ازجمله گروهی اختصاصی به شکل بافت ها و اندام ها سازمان یافته اند. اگرچه یاخته ها از نظر اندازه، شکل ظاهری، و عملکرد بسیار متفاوت اند، ویژگی های اساسی آن ها مشابه است.

یاخته در جدول کلمات

یاخته
سلول
اندامک یاخته های یوکاریوتی
سنتریول
اندامکی در بیشتر یاخته های یوکاریوتی
سنتریول
تک یاخته ای
امیب
جانور تک یاخته ای
امیب
در یاخته (سلول) | نوعی دستگاه انتقال انرژی است که موجب می شود انرژی شیمیایی موجود در مواد غذایی با عمل فوسفوریلاسیون اکسیداتیو | به صورت پیوند های پر انرژی فسفات (A•T•P) ذخیره شود
میتوکندری
ضمیمه کوتاه و منشعب یاخته عصبی
دندریت
نوعی دستگاه انتقال انرژی در یاخته ها
میتوکندری
نوعی عفونت تک یاخته ای
توکسوپلاسموز
واحد تک یاخته گیاهی
هاگ

معنی یاخته به انگلیسی

cell (اسم)
باطری ، پیل ، خانه ، حفره ، سلول ، یاخته ، حجره ، زندان تکی ، سلول یکنفری

معنی کلمه یاخته به عربی

یاخته
خلية
خلية عصبية

یاخته را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن
یعنی سلول cell
Zahra
یاخته پایین ترین سطح ساختاری است که همه ی فعالیت های زیستی در آن انجام می شود.(به واحد ساختاری و کارکردی موجودات زنده یاخته یا سلول گفته می شود)
نادر
سلول
Rezvan
کوچکترین سلول در بدن جانداران
احمد
واحد تشکیل دهنده سلول است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• یاخته در جدول   • یاخته گیاهی   • بزرگترین یاخته   • معنی یاخته   • یاخته جانوری   • بزرگترین یاخته ها   • غشای یاخته   • روش های عبور مواد از غشای یاخته   • مفهوم یاخته   • تعریف یاخته   • معرفی یاخته   • یاخته چیست   • یاخته یعنی چی   • یاخته یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی یاخته

کلمه : یاخته
اشتباه تایپی : dhoji
آوا : yAxte
نقش : اسم
عکس یاخته : در گوگل

آیا معنی یاخته مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )