گیلدخت

پیشنهاد کاربران

گیل . . . . گیلان
دخت. . . دختر
گیلدخت، ، ، ، ، دختر گیلان
گیل=گیلان
دخت=دختر
گیل دخت یعنی دختر گیلان
سلام
خب گیل دخت که معنیش واضحه ، گیل یعنی گیلان دخت هم یعنی دختر، دختر گیلان ( گیلانی )
گیل دخت یعنی دختر گیلک یا دختر گیلان
گیل = گیلک ، گیلان
دخت = دختر
معنی گیل دخت♧♤
گیل =گیلان
دخت =دختر
بنابراین معنی گیل دخت میشود = دختر گیلان
سلام دوستان
گیل=گیلان
دخت= دختر
گیل دخت =دختر گیلان یا دختر گیلانی
گیل دخت=دختر گیلانی
گیل دخت به معنی دختر گیلان
گیل دخت
گیل میشه گیلان
دخت هم میشه دختر
پس معنی گیل دخت میشه دختر گیلان
حالا خیلی طولانیش نمیکنم حال ندارم
گیل دخت به معنی:
دختر گیلان
گیل دخت به معنای دختر گیلان است.
گیل=گیلان
دخت=دختر
گیل دخت :
یعنی دختر گیلان گیل یعنی گیلان دخت یعنی دختر
گیل دخت
گیل یعنی گیلان
دخت یعنی دختر
گیل دخت یعنی دختر گیلان
به معنای دختر گیلان
گیلدخت:
دوستان عزیز، نام گیلدخت به معنای لغت نامه ی دهخدا هست
گیل دخت
گیلدخت به معنی دختره گیل یا همان گیلان هستش
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٧)

بپرس