گیلدخت

پیشنهاد کاربران

گیلدخت به معنی دختره گیل یا همان گیلان هستش
گیل دخت
گیلدخت:

دوستان عزیز، نام گیلدخت به معنای لغت نامه ی دهخدا هست
به معنای دختر گیلان
گیل دخت
گیل یعنی گیلان
دخت یعنی دختر
گیل دخت یعنی دختر گیلان
گیل دخت :

یعنی دختر گیلان گیل یعنی گیلان دخت یعنی دختر
گیل دخت به معنای دختر گیلان است.
گیل=گیلان
دخت=دختر
حالا خیلی طولانیش نمیکنم حال ندارمگیل دخت به معنی:
دختر گیلان
گیل دخت
گیل میشه گیلان
دخت هم میشه دختر
پس معنی گیل دخت میشه دختر گیلان
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما