برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

گیاه زبان در قفا

گیاه زبان در قفا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرزان توانگر
تاج الملوک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گیاه زبان در قفا   • مفهوم گیاه زبان در قفا   • تعریف گیاه زبان در قفا   • معرفی گیاه زبان در قفا   • گیاه زبان در قفا چیست   • گیاه زبان در قفا یعنی چی   • گیاه زبان در قفا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گیاه زبان در قفا
کلمه : گیاه زبان در قفا
اشتباه تایپی : 'dhi cfhk nv rth
عکس گیاه زبان در قفا : در گوگل

آیا معنی گیاه زبان در قفا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )