برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1630 100 1
شبکه مترجمین ایران

گویش سیستانی

گویش سیستانی در دانشنامه ویکی پدیا

گویش سیستانی
گویش سیستانی یکی از گویش های زبان فارسی است که مردم سیستان بدان تکلم می کنند. این گویش هم اکنون به صورت عمده در منطقه سیستان ایران، سیستان افغانستان (نیمروز و فراه)، سرخس ایران، ترکمنستان و دشت گرگان جاری می باشد. این گویش خود به دو لهجه سیستانی پشت آبی و شیب آبی تقسیم می شود که تفاوتهایی در ضمایر باهم دارند.
زبان های هندوایرانی
زبان های ایرانی
زبان های ایرانی غربی
زبان های ایرانی جنوب غربی
زبان فارسی
گویش سیستانی
این گویش از یک سو بیشترین خویشاوندی واژگانی و دستوری را با گویش موجود و گذشته خراسانی و فراتر از آن با لهجه های مرده ماوراءالنهری و تاجیکی کنونی دارد و از سوی دیگر واژه های مشترکی هم با بلوچی دارد که با توجه به پیوندهای تاریخی و پیوستگی های جغرافیایی و مهاجرتهای قومی و خویشاوندی طایفه ای، امری طبیعی می باشد. . گویش سیستانی یکی از گونه های زبان فارسی است که این زبان، خود، به گروه جنوبی-غربی زبانهای ایرانی تعلق دارد (ویندفور ،۱۹۸۹ :۲۴۸؛ بیرمن، وهمکاران۲۰۰۳ :۴۲۷). این گویش که از گویش های شرقی زبان فارسی است دارای برخی ویژگی های بارز واجی (همچون کشش واجی وخوشه های دو همخوانی آغازی) و به ویژه ساخت واژی (همچون ساختار تصریفی فعل در زمان، های گذ شتة ساده گذ شتة نقلی، گذ شتة دور و …) و همچنین واژهایی است که نه تنها تفاوت آن را با زبان فارسی معیار به وضوح نشان می دهند، بلکه ماهیت گویشی و نه لهجه ای این گونة زبانی راکه تاکنون حفظ شده است، مشخص می سازند (نک: لازار۱۹۷۴؛ اویسی، پور۱۳۷۴، برجسته دلفروز۱۳۷۵؛ محمدیخمک۱۳۷۹دوستی۱۳۸۰، اکاتی۲۰۰۸؛ اکاتی، آهنگر و جهانی۲۰۰۹، خزاعی اصفهانی۱۳۸۹، آهنگر۲۰۱۰). در این راستا، گویش سیستانی دارای د و لهجة مهم شیب آبی و پشت آبی است که در تلفظ برخی واژه ها به خصوص وندهای تصریفی فعل تفاوتهای آوایی قابل ملا حظه ای دارند (نک، آهنگر۲۰۱۰). با بررسیهای بیشتر می توان لهجه های دیگری را، از جمله آنچه لهجة بارانی شناخته می. شود، شناسایی کرد
فرهنگ نویسان، سیستانی را یکی از چهار زبان متروک پارسی یاد کرده اند. ابوریحان بیرونی در الصیدنه، چند لغت از زبان قدیم سیستانی آورده است. بسیاری از واژگان سیستانی از هزار سال پیش تاکنون تفاوت چندانی نکرده است. اگرچه اصل زبان که احیاناً هما ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

گویش سیستانی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گویش سیستانی   • مفهوم گویش سیستانی   • تعریف گویش سیستانی   • معرفی گویش سیستانی   • گویش سیستانی چیست   • گویش سیستانی یعنی چی   • گویش سیستانی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گویش سیستانی

کلمه : گویش سیستانی
اشتباه تایپی : ',da sdsjhkd
عکس گویش سیستانی : در گوگل

آیا معنی گویش سیستانی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )