برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1528 100 1
شبکه مترجمین ایران

گنجعلی خان

گنجعلی خان در دانشنامه آزاد پارسی

گَنجعلی خان ( ـ۱۰۳۴ق)
(معروف به بابا) از امرای صفویه و از مقربان شاه عباس اوّل صفوی . در ابتدا، در جرگۀ خدام مخصوص عباس میرزا بود. در مشهد، از مرشد قلی خان، لقب خانی گرفت و شاه عباس از سراحترام او را «بابا» خطاب می کرد. گنجعلی خان از ۱۰۰۵ تا ۱۰۳۴ق حاکم کرمان بود. در زمان او، راه هایی که به دریا منتهی می شد، امن شد، تجارت توسعه یافت و بعضی ساختمان ها در شهر کرمان بنا گردید. گنجعلی خان با سپاه کرمان در اغلب لشکرکشی های شاه عباس شرکت داشت . در ۱۰۳۱ق حکومت قندهار و توابع نیز جزء حکومت گنجعلی خان گردید. شبی در خواب از ایوان ارگ قندهار به زیر افتاد و درگذشت. حمام گنجعلی خان از آثار تاریخی مشهور کرمان است.

گنجعلی خان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گنجعلی خان   • مفهوم گنجعلی خان   • تعریف گنجعلی خان   • معرفی گنجعلی خان   • گنجعلی خان چیست   • گنجعلی خان یعنی چی   • گنجعلی خان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گنجعلی خان

کلمه : گنجعلی خان
اشتباه تایپی : 'k[ugd ohk
عکس گنجعلی خان : در گوگل

آیا معنی گنجعلی خان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )