برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1506 100 1
شبکه مترجمین ایران

گنجعلی خان مجموعه بنا

گنجعلی خان مجموعه بنا در دانشنامه آزاد پارسی

گَنجعلی خان، مجموعه بنا
گَنجعلی خان، مجموعه بنا
گَنجعلی خان، مجموعه بنا
گَنجعلی خان، مجموعه بنا
گَنجعلی خان، مجموعه بنا
گَنجعلی خان، مجموعه بنا
مجموعۀ بنا در کرمان مربوط به دورۀ صفوی و ابتدای دورۀ قاجار. در دورۀ شاه عباس اول صفوی به دست گنجعلی خان حاکم کرمان و علی مردان خان یکی از نوادگان او در پایان دورۀ آقامحمدخان قاجار احداث شده است. شامل یک میدان بزرگ به طول ۱۰۰ متر و عرض ۵۰ متر است که در گذشته در اطراف آن تاق هایی مانند میدان نقش جهان اصفهان و گنبدی داشت که نمای داخلی آن گچ بری و نقاشی شده بود و میدان مرکزی شهر بود. در شرق آن یک کاروان سرای چهاردیواری دوطبقه است که کتیبه هایی به خط علیرضا عباسی دارد و در نمای داخلی سردر آن تصویر یک اژدها به سبک مغولی بر کاشی های رنگین نقاشی شده است. همچنین مدرسه و مسجد، که مجموعه ای از خطاطی، مقرنس کاری و گچ بری است، و بنای هشت ضلعی ضرابخانه که به موزۀ سکه تبدیل شده؛ در شمال میدان، بازار گنجعلی خان یا ارگ که امروز بخشی از بازار مسگری است و در جنوب میدان در بازار بزرگ، حمام گنجعلی خان با سردر زیبای کاشی کاری و نقاشی شده قرار دارد که در رخت کن بزرگ هشت ضلعی آن که چند حوض نیز دارد؛ قسمت هایی مخصوص استحمام روحانیان، سادات، اعیان، خوانین، بازاری ها و رعایا وجود داشت، ازاره های غرفه های آن تا ارتفاع بسیار کاشی کاری شده و باقی قسمت های دیوارها با سنگ مرمر ساخته و در قسمت هایی نقاشی شده است. گنبد سقف رخت کن نیز با نقاشی، مقرنس کاری و گچ بری، تزیین شده است. گرمخانۀ هشت ضلعی حمام خان از سنگ مرمر است و تاق گنبدی آن بر هشت ستون قرار گرفته است و یک شاه نشین دارد که درگذشته چند فواره داشت. حمام گنجعلی خان از اواخر دهۀ ۱۳۴۰ش برای نشان دادن طرز استحمام طبقات مختلف اجتماعی در گذشته به موزۀ مردم شناسی تبدیل شده است. در غرب میدان خان و اواسط بازار خان، آب انبار علی مردان خان با ۴۰ پله ، چهار ستون و دو بادگیر واقع شده که سردر کاشی کاری و ازارۀ سنگی حجاری شده دارد.

گنجعلی خان مجموعه بنا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی گنجعلی خان مجموعه بنا   • مفهوم گنجعلی خان مجموعه بنا   • تعریف گنجعلی خان مجموعه بنا   • معرفی گنجعلی خان مجموعه بنا   • گنجعلی خان مجموعه بنا چیست   • گنجعلی خان مجموعه بنا یعنی چی   • گنجعلی خان مجموعه بنا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گنجعلی خان مجموعه بنا

کلمه : گنجعلی خان مجموعه بنا
اشتباه تایپی : 'k[ugd ohk l[l,ui fkh
عکس گنجعلی خان مجموعه بنا : در گوگل

آیا معنی گنجعلی خان مجموعه بنا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )