برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1614 100 1
شبکه مترجمین ایران

گمش تپه

معنی گمش تپه در لغت نامه دهخدا

گمش تپه. [ گ ُ م ُ ت َپ ْ پ َ / ت پ ْ پ ِ ] (اِخ ) محلی در ده میلی انچلی و در کنار شعبه ٔ قدیمی گرگان رود، کنار صحرای اصلی گرگان رود که با مصب رود یک میل و نیم فاصله دارد. (ترجمه ٔ مازندران و استرآباد رابینو ص 129 چاپ جدید).

معنی گمش تپه به فارسی

گمش تپه
محلی در ده میلی انچلی و در کنار شعب. قدیمی گرگان رود در کنار صحرای اصلی گرگان رود که با مصب رود یک میل و نیم فاصله دارد .

گمش تپه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نقشه هوایی گمیشان   • خواجه نفس   • روستاهای شهرستان گمیشان   • آموزش و پرورش گمیشان   • جمعیت گمیشان   • سایت ساحل گمیشان   • گمیشان دانشگاه   • تالاب گمیشان   • معنی گمش تپه   • مفهوم گمش تپه   • تعریف گمش تپه   • معرفی گمش تپه   • گمش تپه چیست   • گمش تپه یعنی چی   • گمش تپه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گمش تپه

کلمه : گمش تپه
اشتباه تایپی : 'la j~i
عکس گمش تپه : در گوگل

آیا معنی گمش تپه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )