برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1405 100 1

گشنه

معنی گشنه در لغت نامه دهخدا

گشنه. [ گ ُ ن َ / ن ِ ] (ص ) گسن. گسنه.گرسنه. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). گرسنه. (برهان )(جهانگیری ). گرسنه و گسنه. (آنندراج ) : پس باد را بفرمود تا آن بساط را بنهاد و خانه ٔ مکه را طواف کرد... پس از مکه بگذشت و از زمین حجاز بگذشت وراهگذارش در بیابان سبا بود و گرما سخت گرم بود و خلق تشنه و گشنه بودند. (ترجمه ٔ تاریخ طبری بلعمی ).
یار کارافتاده را یاری هم از یاران رسد
گشنه ٔ بی توشه را سیری هم از بریان رسد.
بسحاق اطعمه.
به دوران جهان دوری به دور خوان نمی ماند
به چشم گشنگان شکلی به شکل نان نمی ماند.
بسحاق اطعمه.
کنون خود گشنه میمانم در این شهر
که ترکان کرده اند آن غله تاراج.
بسحاق اطعمه.
ابر گشنگانید سمع و بصر
چه سمع و بصر بلکه شیر و شکر.
بسحاق اطعمه.
و هرگاه که گشنه یا تشنه میشده اند به مقابر و مزارات اهل اﷲ میرفتند. (مزارات کرمان ص 131).

معنی گشنه به فارسی

گشنه
( صفت ) گرسنه جمع : گشنگان : گر اشتها بشعر منت شد عجب مدار کاین گشنگان حدیث غذا خوش ادا کنند . ( بسحاق اطعمه )
دهی است . جزئ دهستان رودبار بخش معلم کلایه شهرستان قزوین
( مصدر ) گرسنه ماندن : کنون خود گشنه میمانم درین شهر که ترکان کرده اند آن غله تاراج . ( بسحاق اطعمه )
[starvation] [تغذیه] وضعیتی ناشی از محرومیت از غذا که به کمبود انرژی و مواد مغذی و درنتیجه اختلال در سوخت وساز و رشد و کاهش شدید وزن و درنهایت مرگ منجر می شود
[cell starvation] [تغذیه] وضعیتی که در آن یاخته های بدن دچار کمبود مواد مغذی می شوند
پنج فرسنگی مشرق شیراز است محصول شتوی آن دیمی است
[ گویش مازنی ] /gedaa geshne/ گدا تهیدست - در مقام تحقیر به آدم های نوکیسه گویند

معنی گشنه در فرهنگ معین

گشنه
(گُ نِ) (ص .) (عا.) گرسنه .

معنی گشنه در فرهنگ فارسی عمید

گشنه
= گرسنه

گشنه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

توحيد
هوالعلیم

گُشنه : گرسنه ؛کسی که احتیاج به غذا دارد

تشنه : کسی که احتیاج به آب دارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• گشنه پلو   • گشنمه   • گرسنه   • معنی گشنه   • مفهوم گشنه   • تعریف گشنه   • معرفی گشنه   • گشنه چیست   • گشنه یعنی چی   • گشنه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی گشنه
کلمه : گشنه
اشتباه تایپی : 'aki
عکس گشنه : در گوگل

آیا معنی گشنه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )